Facebook Pixel
Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre vårt nettsted og gi den beste online erfaringen. Vennligst bekreft at du godtar våre retningslinjer for retningslinjer for informasjonskapsler. Aksepterer Nedgang

Ansvarsfraskrivelse og Personvernserklæring

Ansvarsfraskrivelse

Innholdet på dette nettstedet er rettmessig eid av Handelsmaatschappij en Houtverwerking Hak BV. Hakwood er ytterst forsiktig med å produsere, sammenstille og distribuere informasjon på dette nettstedet, men kan på ingen måte garantere riktigheten eller fullstendigheten av denne informasjonen.

Hakwood påtar seg intet ansvar for eventuelle skader forårsaket på noen måte ved bruk av ufullstendig eller uriktig informasjonen på dette nettstedet. Informasjon og anbefalinger på dette nettstedet kan til enhver tid endres, uten forutgående varsel. Ved å bruke dette nettstedet, for eksempel til å navigere eller til å samhandle, tilkjennegir du at du godtar alle vilkårene i denne ansvarsfraskrivelsen. Her gjelder den nederlandske loven.

Opphavsrettigheter
Opphavsretten på dette nettstedet ligger hos Hakwood eller de tredjepartene som har godkjent bruk av (bilde) materialer fra Hakwood. Du er ikke autorisert til å kopiere, laste ned, reprodusere, publisere, kringkaste eller overføre tekst og/eller bilder fra dette nettstedet på noen måte uten forutgående tillatelse av Hakwood, annet enn for din personlige og ikke-kommersielle bruk.

© Hakwood, med enerett, mai 2012

Personvernerklæring

Du kan besøke dette nettstedet uten å fortelle oss hvem du er eller oppgi annen personlig informasjon om deg selv. Men det kan være situasjoner der vi krever visse personlige opplysninger fra deg for at vi for eksempel skal kunne svare og/eller ordne en avtale med deg, eller for å fullføre en forespørsel. Vi har til alle tider som mål å informere deg før vi samler inn personopplysninger fra deg på nettet.

Innsamlet (personlig) data blir ikke solgt videre eller gjort tilgjengelige for tredjeparter, med unntak av spesielle omstendigheter, som for eksempel når det kreves av loven. Du kan be om å fjernet personlige opplysninger fra våre arkiver når som helst.

Dette nettstedet holder rede på antall besøkende, nettstedene de besøkende har gått gjennom for å komme til vårt nettsted, samt leverandøren de fikk tilgang til Internett fra. Resultatene blir kun brukt i samlet form og kan ikke spores tilbake til enkeltpersoner.

Lukke