Hakwood Complete vedlikeholdsprodukter

07 april 2017

Har du sett den nye serien med rengjøringsprodukter av Hakwood Complete? For øyeblikket består denne serien av to produkter: Hakwood Complete Clean og Hakwood Complete Oil Care. Emulsjonen til rengjøring er spesielt utformet for rutinemessig rengjøring og, avhengig av hvor mye gulvet blir brukt, kan brukes den brukes ukentlig eller til og med daglig. Oil Care gir pleie, vedlikehold og langvarig beskyttelse av ditt Hakwood-gulv. Serien med Hakwood Complete produkter utvides i nær fremtid.

For mer informasjon om produktene eller andre tjenester av Hakwood Complete kan du sende en e-post til info@hakwoodcomplete.com.

Lukke